Inhoud van de website

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dekker v.d. Vegt b.v. spant zich in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Tussentijdse wijzigingen in prijzen en uitvoeringen van de vermelde artikelen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen in euro’s. Dekker v.d.Vegt b.v. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Vrijwaring aansprakelijkheid

Dekker v.d. Vegt b.v. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt. Dekker v.d. Vegt b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van internetsites waar naar doorverwezen wordt. Dekker v.d.Vegt b.v. is niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van deze site als gevolg van een storing. In verband met levertijden kan het voorkomen dat artikelen niet op voorraad zijn.

Copyright

De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker v.d. Vegt b.v. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de inhoud van deze internetsite berusten bij Dekker v.d. Vegt b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.